Het OPDC biedt deskundigheid en expertise aan op het gebied van:
 
Logopedie:
voorlichting, advies, screening en training
 
Orthopedagogiek:
diagnostisch onderzoek zoals: intelligentie- en/of persoonlijkheidsonderzoek, onderzoek i.v.m. dyslexie of dyscalculie en advies naar aanleiding van het onderzoek
 
Schoolmaatschappelijk Werk:
voorlichting, advies en bemiddeling
 
Ambulante Begeleiding:
observaties en adviezen op het gebied van aanpak voor pedagogische en didactische ondersteuningsvraagstukken

Preventief ambulantye begeleiding
op een zo vroeg mogelijk moment -in afstemming met de leerkracht- kinderen kortdurende ondersteuning bieden om te voorkomen dat een kind ernstige didactische of emotionele ontwikkelingsschadeschade oploopt

Beeldcoaching:
door het zien van filmopnamen komt de leerkracht onder begeleiding van de beeldcoach in beweging en ontdekt wat effectief werkt (en wat niet). Klik hier voor een uitgebreide uitleg.

Orthotheek:
testen, observatielijsten, achtergrondliteratuur
 
Deelname aan MDO:
multi disciplinair overleg; zie ook informatie over Passend Onderwijs en Profi Pendi.
 
Kinder-oefentherapie:
voorlichting, advies ,  screening en  behandeling
 
En verder:
Participatie in en/of bemiddeling t.a.v. (ouder)cursussen en workshops
(o.a. faalangstreductie, positief opvoeden, SOVA-training).
 
Contacten in de regio m.b.t. sociale kaart en overige hulpverlening, waardoor ouders en scholen snel bij de juiste instanties terecht kunnen. Voor onderwijs- en ontwikkelingsvragen willen wij met u of voor u opzoek gaan naar oplossingen.