OPDC De Wenteltrap als onderdeel van SBO/OPDC De Wenteltrap

OPDC de Wenteltrap is een expertisecentrum, dat is ontwikkeld vanuit SBO De Wenteltrap. Tot november 2007 was SBO De Wenteltrap alleen nog maar een onderwijsvoorziening.  Meer over de onderwijsvoorziening SBO De Wenteltrap kunt u vinden onder de andere tabbladen van deze website.

In 2007 besloot SBO De Wenteltrap vooruitlopend op Passend Onderwijs een expertisecentrum te ontwikkelen. Stichting Lek en IJssel (nu: Trinamiek) ondersteunde als bestuur van De Wenteltrap dit initiatief en maakte voor al haar scholen meteen gebruik van het OPDC. Ook scholen uit de directe omgeving en andere partners wisten het OPDC te vinden. Als ervaringsdeskundige en betrokken partner in passend en boeiend onderwijs hebben wij ons OPDC verder doorontwikkeld.

Inmiddels zijn wij een begrip in de regio en zijn wij voorbeeld (geweest) voor tal van expertisecentra in het land.
Wij vinden het fijn om dienstverlenend onze kennis en ervaring in te zetten en daarmee kinderen, ouders en scholen te helpen bij de ontwikkeling van alle kinderen, ongeacht hun ondersteuningsbehoefte.

Zie ook onze expertise en medewerkers.

Wilt u contact opnemen met het OPDC? Maak dan gebruik van dit contactformulier.