Passend Onderwijs

In Passend Onderwijs is het de bedoeling dat kinderen het onderwijs kunnen krijgen dat past bij hun ontwikkelingsbehoefte.
Dat kan in de eigen buurt zijn, maar soms kan dat beter een SBO-school zoals De Wenteltrap. Voor sommige kinderen is een school voor Speciaal Onderwijs het meest geschikt om hen te begeleiden bij hun ontwikkeling.

SBO De Wenteltrap valt onder het nieuwe samenwerkingsverband (SWV) 26-05. Het is een groot SWV. In dit samenwerkingsverband zijn vier SBO-scholen:
  • SBO De Wenteltrap in IJsselstein
  • SBO De Brug in Vianen
  • SBO De Evenaar in Nieuwegein
  • SBO De Wissel in Houten
Het SWV is gelegen in de gemeenten Houten, Nieuwegein, Vianen, IJsselstein en Lopik.
Alle kinderen die in deze gemeenten wonen, vallen onder dit SWV. Dat geldt ook als zij naar een school voor speciaal onderwijs gaan.

Alle scholen (of liever gezegd de schoolbesturen) hebben de plicht zich optimaal in te zetten om voor kinderen een passend onderwijsaanbod te bieden. Als een school onvoldoende in staat is aan speciale onderwijsbehoeften van een kind te voldoen, dan zal de school ouders adviseren en de weg wijzen naar een school die dat wel kan.
Daarom moeten alle schoolbesturen goed samenwerken en onderling afspraken maken over het 'passende onderwijsaanbod'.

Landelijke ontwikkelingen kunt u volgen via de website: www.passendonderwijs.nl

Aanvullende informatie
Er is een zeer boeiende informatiegids beschikbaar voor ouders en professionals. De herziene informatiegids kunt u hier lezen en downloaden.
Voor meer  informatie kunt u ook terecht op www.steunpuntpassendonderwijs.nl.

Schoolspecifieke informatie over passend onderwijs.
Hoe wij met Passend Onderwijs omgaan en wat onze visie daarop is leest u onder tabblad 'Informatie' onder het kopje 'Visie'. Wilt u daar meteen naar toe? Klik dan hier.

Profi Pendi (het nieuwe samenwerkingsverband)

SWV 26-05 heeft een naam: Profi Pendi
Het nieuwe samenwerkingsverband 26-05 heeft ook al een eigen naam: Profi Pendi. Op de eigen website kunt u heel veel informatie vinden over Passend Onderwijs in het algemeen en over Profi Pendi in het bijzonder.
Op die website kunt u op de pagina 'links' voortaan ook alle nieuwsbrieven vinden.
O

Voor nieuwe nieuwsbrieven verwijzen wij naar de website van Profi Pendi.